Tuesday, May 18, 2010

China’s 10 Most Luxurious Cities


1 / Shanghai


2 / Beijing


3 / Hangzhou


4 / Guangzhou


5 / Shenzhen


6 / Chengdu


7 / Chongqing


8 / Qingdao


9 / Xi'an


10/ Dalian
No comments: